Dit is de visie van ABN Amro voor de wereldeconomie 2022

"Wanneer zullen de knelpunten bij de bevoorrading worden opgelost?"

Door de aanhoudende coronacrisis lijken de vooruitzichten voor veel ondernemers wat troebel. Wat verwacht ABN Amro voor de wereldeconomie, hoe beïnvloeden rentes de pandemie en het klimaat elkaar?

De onzekerheid over de economische vooruitzichten is nu misschien wel het grootst sinds het begin van de pandemie. De economie is weliswaar sterk gegroeid omdat de economieën zich grotendeels hebben opengesteld, maar de aanbodzijde heeft moeite om de oplevende vraag bij te benen, met inflatie als gevolg. Dit heeft het waarschijnlijke tijdstip van een renteverhoging in de VS vervroegd, en hoewel wij niet verwachten dat de ECB zal volgen gezien de verschillende macro-economische omstandigheden in de eurozone, zal een renteverhoging door de Fed wereldwijd overloopeffecten hebben. Alsof dat nog niet genoeg is, worstelen veel landen in de eurozone nu met het indammen van een nieuwe golf van pandemische besmettingen, met mogelijk een geheel nieuwe uitdaging voor beleidsmakers in de vorm van de Omicron-variant.

Vooruitzichten 2022: aanhoudende groei boven de trend, maar knelpunten en renteverhogingen door de Fed zijn een domper
In het algemeen verwachten wij dat het post-pandemische herstel in 2022 zal aanhouden, met een groei boven de trend in de eurozone, de VS en China. De groei zal echter beperkt blijven door resterende knelpunten aan de aanbodzijde en opwaartse risico's voor de inflatie in de VS zullen de Fed ertoe aanzetten de rente te verhogen, waardoor de financiële voorwaarden wereldwijd zullen worden aangescherpt. De verspreiding van de nieuwe Omicron-variant brengt neerwaartse risico's voor de groei met zich mee, maar opwaartse risico's voor de inflatie.
In de onderstaande vragen en antwoorden gaan we dieper in op vijf vragen die onze belangrijkste inschattingen en aannames voor 2022 bepalen.

1. Wanneer zullen de knelpunten bij de bevoorrading worden opgelost?
Pandemie gerelateerde verstoringen hebben het afgelopen jaar een breed scala aan knelpunten aan de aanbodzijde veroorzaakt, onder meer op het gebied van grondstoffen, halffabricaten - waaronder halfgeleiders - en vrachtvervoer. Pogingen van leveranciers om buffers op te bouwen, in reactie op de dreigende schaarste van bepaalde goederen, hebben bijgedragen tot tekorten, waardoor de kwetsbaarheid van mondiale "just in time"-toeleveringsnetwerken aan het licht is gekomen.
Intussen is het evenwicht tussen vraag en aanbod verder verstoord door een pandemie gerelateerde verschuiving van de vraag van diensten naar goederen, met name in de VS. Deze onevenwichtigheden hebben niet alleen een remmende werking gehad op het wereldwijde herstel van de industrie na de schok, maar hebben ook bijgedragen tot een opflakkering van de inflatie. Dit alles blijkt bijvoorbeeld uit een daling van de mondiale PMI's voor de verwerkende industrie in de afgelopen maanden, zeker wanneer er wordt gecorrigeerd voor de recordlange levertijden (vooral in de geavanceerde economieën). Andere voorbeelden zijn de bijna-verdubbeling van de doorlooptijden voor halfgeleiders (met tijdelijke productiestops in hightechindustrieën, met name in de automobielsector, tot gevolg), een verzevenvoudiging van de mondiale containertarieven voor vrachtvervoer en een sterke stijging van de mondiale PMI-subindices voor input- en outputkosten als gevolg van een forse stijging van de grondstoffenprijzen.

Voorzichtigheid is echter geboden. Ten eerste moeten we voorzichtig zijn met het veralgemenen van deze aanbodkwesties. De dynamiek achter bijvoorbeeld de stijging van de containertarieven, de schaarste aan halfgeleiders en de verstoringen van het arbeidsaanbod (die wij in vraag 2 en de regionale vooruitzichten verderop behandelen) vertoont weliswaar enkele overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen.

Lees het hele verslag hier.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven