95 Kamerleden stemden voor, 55 tegen. Het gevolg is dat bedrijven vanaf 1 juli 2020 alleen nog maar led-verlichting mogen gebruiken. Volgens GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en zijn CDA-collega Agnes Mulder, die samen een motie hadden ingediend, kan de invoering 0,9 megaton CO2-winst opleveren.

Daarnaast zorgt de aanschaf van led-verlichting volgens de twee voor een lagere energierekening, waardoor de verplichte aankoop zich op termijn terugverdient. De regering geeft zelf het goede voorbeeld, door binnenkort over te stappen naar led-verlichting in haar gebouwen en installaties.
De tegenstemmers kwamen uit het kamp van de VVD, PVV en het Forum voor Democratie (FvD).