'Bedrijfsdynamiek normaliseert, maar is verre van gezond'

Het aantal bedrijfsopheffingen loopt weer op. In het tweede kwartaal stopten er 31.000 bedrijven, 45 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het betreft vooral eenpitters en webwinkels die hun activiteiten staakten. Nu de coronasteunpakketten ophouden, sluiten meer ondernemers vrijwillig hun bedrijf. Het aantal onvrijwillige bedrijfsbeëindigingen blijft daarentegen bijzonder laag. In de eerste zeven maanden van dit jaar gingen er 1100 bedrijven op de fles, evenveel als in dezelfde periode van vorig jaar. Dat meldt ABN Amro.De stijging van het aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen toont aan dat een deel van de vertrouwde bedrijfsdynamiek geleidelijk weer terugkomt. Die bedrijfsdynamiek van nieuw opkomende en andere weer verdwijnende bedrijven is noodzakelijk om arbeid en kapitaal van laag productieve naar hoog productieve sectoren te verplaatsen en zo een hogere economische groei te behalen.

Voor een gezonde bedrijfsdynamiek zijn ook bedrijfsoprichtingen nodig. De berichten daarover zijn weinig opbeurend. In het tweede kwartaal zijn er ruim 60.000 bedrijven gestart, anderhalf procent minder dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Kennelijk zien er minder ondernemers nieuwe kansen en marktniches dan vorig jaar. Toen heerste er nog optimisme, ook omdat de vaccinatiecampagnes vorderden en de economie geleidelijk uit de periode van lockdown kwam. Nu zijn de vooruitzichten bij de start van een nieuwe onderneming door de oorlog en het verlies aan koopkracht bij consumenten minder gunstig.

Ook het aantal fusies en overnames geeft informatie over de bedrijfsdynamiek. Na de financiële crisis en de eurocrisis is de activiteit op dit vlak gestaag toegenomen. Vorig jaar vonden er in totaal 7.300 fusies en overnames plaats tegen gemiddeld 4.750 per jaar in de periode 2010-2015. De meest recente cijfers wijzen echter uit dat het aantal fusies en overnames momenteel stagneert. Met 3.700 lag het aantal in de eerste helft van dit jaar vijftien procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Een verklaring daarvoor zijn de door de gestegen rente minder gunstige financieringscondities.
Bij de bedrijfsdynamiek telt naast kwantiteit ook kwaliteit. Het laatste is deels af te leiden uit het aantal snelgroeiende bedrijven. Dat zijn bedrijven waarvan de personeelsomvang drie jaren achtereen met tien procent of meer toeneemt. Het aantal daarvan is gedaald van 13.000 in 2018 naar 9.000 in 2021, een verzwakking dus. Die verzwakking is een veeg teken dat een lage rente de kwaliteit van de investeringen op langere termijn kan aantasten.
De afgelopen jaren stond de rente bijzonder laag. Hierdoor konden ook minder rendabele investeringen doorgang vinden en daalde de kans dat kapitaal terecht kwam bij de ondernemers met de meeste potentie. Toch is dit niet het hele verhaal. Ook de economische context is van invloed op de groei van de bedrijfsomvang. Bij een economische opleving zullen meer bedrijven een sterke personeelstoename noteren dan bij een terugval. De daling sinds 2018 kan dus ook komen door de zwakkere bbp-groei. Gelet op de verwachte recessie is er wat dat betreft geen zicht op een spoedige verbetering.

Per saldo kunnen wij concluderen dat de bedrijfsdynamiek enigszins normaliseert. Een gezondheidsverklaring is echter nog ver weg, concludeert ABN Amro.

Lees hier het complete artikel.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven