Bij het bedrijf Villeroy & Boch in Roeselare ontstond op een vroege dinsdagochtend (16 januari) een lek, waarbij 30.000 liter toxisch polyester vrijkwam. Het lek werd ontdekt door medewerkers, en de brandweer werd ingeschakeld. De vrijgekomen stof, styreen, is schadelijk bij inademing en veroorzaakt geurhinder. Omwonenden en bedrijven in de buurt werden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Brandweerlieden voerden metingen uit en stelden vast dat er geen direct gevaar was voor de volksgezondheid.


Een ruimingsfirma werd ingeschakeld om het product uit de riolen te halen. Het lek en de verspreiding van de stof werden gestopt, mede door de winterkou die de verdamping vertraagde. Gespecialiseerde bedrijven zouden de opruimwerkzaamheden uitvoeren. De verdere verspreiding van het giftige goedje werd door maatregelen binnen en buiten het bedrijf stopgezet. Er wordt benadrukt dat er sinds de voormiddag geen gevaar meer is voor de omgeving en het milieu.

Bron: Het Nieuwsblad