Beter Bed Holding N.V. maakt bekend dat de Raad van Commissarissen na zorgvuldige afweging heeft besloten om
de heer Hugo van den Ochtend te ontslaan van zijn taken en verantwoordelijkheden als CFO. Mevrouw Gabrielle Reijnen wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als CFO van het bedrijf.

Gabrielle is sinds 25 april 2019 betrokken bij Beter Bed als lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie.
Om belangenconflicten te voorkomen zal zij aftreden als toezichthouder. Haar rol als voorzitter van het Auditcomité wordt overgenomen door de heer Pieter Boone.Bart Karis, voorzitter van de raad van commissarissen van Beter Bed Holding, licht toe: “Ik wil Hugo bedanken voor zijn bijdrage aan Beter Bed Holding en ik wens hem alle goeds toe. Vooruitkijkend vertrouw ik erop dat het bedrijf met de financiële expertise van Gabrielle een sterke leider heeft.”

Meer informatie:
Beter Bed Holding
www.beterbedholding.com
bbholding@beterbed.nl