“De textielsector in België is bijna uitgestorven”, hoort Jasper Pillen van de politieke partij Open Vld wel eens. "Helemaal niet! Neem maar een kijkje bij Concordia, in Waregem. Een volgend jaar honderdjarige textielonderneming die zichzelf bij aanvang van dit millennium volledig opnieuw uitgevonden heeft. Met succes", zegt hij op social media.


Carl Baekelandt (Concordia), Jasper Pillen (Open Vld) en Karla Basselier (Fedustria).

CEO Carl Baekelandt gaf hem een uiteenzetting over dit ondernemersverhaal. Concordia maakt textiel voor allerlei toepassingen: van de coating van windmolens op zee, over fashion brands en sportketens tot de bescherming van Franse pompiers en verschillende Europese legers. "Grondstoffen die intussen ook ecologisch vriendelijk kunnen gepuurd worden uit afgedankt textiel. Hun brand Purfi is uniek in de wereld: zonder kwaliteitsverlies en met dezelfde betrouwbaarheid worden nieuwe garen uit afgedankt textiel gepuurd. Innovatief en uniek in de wereld: niemand had dat vorige eeuw ooit durven dromen. Hier in Waregem doen ze het. Bekroond door Trends, genomineerd door De Tijd als Changemaker."

De uitdagingen? Zoals vaak terugkeert: de (Europese) regelgeving. Wat deze bedrijven bewijzen, is dat ecologie en de circulaire economie intussen een vaste waarde zijn binnen de bedrijfsvoering, de productie en de verkoop. "Wij liberalen blijven daarom de boodschap herhalen: overlaad de kar van ecologische maatregelen niet. De bedrijven hébben de groene pijler omarmd, geef hen nu ruimte om dat te ontwikkelen. Bespaar hen tijdverlies door bijkomende groene administratie. Laat bedrijven minder bewijzen op papier en méér in de praktijk. En creëer een wereldwijd level playing field", aldus Pillen.

Bron: Jasper Pillen

Meer informatie:
Concordia
Flanders-Fieldweg 37
8790 Waregem
+32 56 62 73 73
info@concordiatextiles.com
www.concordiatextiles.com