Algemene voorwaarden

Versie: 26 juni 2018

Wonen360 B.V.
Stevinweg 2
4691 SM Tholen
info@wonen360.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites, nieuwsbrieven en overeenkomsten van Wonen360 B.V. Door gebruik te maken van onze websites of door zich te abonneren op een of meer van onze nieuwsbrieven verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Wonen360 B.V. aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. We behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. Wonen360 B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op onze uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Wonen360 B.V. Het is - zonder de voorafgaande toestemming - niet toegestaan onze uitgaven op enige wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van de bron maakt dat niet anders. Het is gebruikers uitdrukkelijk niet toegestaan informatie van onze uitgaven openbaar te maken en/of te verveelvoudigen binnen een andere (al dan niet visuele) context, via een andere URL, door gebruik te maken van iframes of anderszins te “framen”.

Gebruikerscontent

Inhoud die door gebruikers op onze websites wordt geplaatst (bijvoorbeeld persberichten, reacties op artikelen, geplaatste aanbiedingen, etc.) dient te voldoen aan onze huisregels. Deze inhoud mag in geen enkel geval in strijd zijn met de wet of inbreuk maken op (auteurs)rechten van derden. Claims naar aanleiding van door gebruikers ingestuurd materiaal, worden doorberekend aan de indiener van de content. Reacties op onze websites mogen niet kwetsend of discriminerend zijn, mogen niet aanzetten tot geweld of strafbare feiten en mogen geen commerciële boodschap bevatten. Wonen360 B.V. behoudt zich het recht voor om ingestuurde content in te korten, aan te passen, te weigeren of te verwijderen, wanneer deze naar haar inzicht niet voldoet aan bovenstaande regels.

Privacy

Gegevens die u achterlaat op onze site zijn onderhevig aan ons privacybeleid. Zie www.wonen360.nl/privacy.

FreshPublishers © 2005-2024 Wonen360.nl

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven