Recentelijk ontving Joe Lano van het bedrijf Lano, producent van tapijten en kunstgras, Melissa Depraetere. Zij is de nieuwe voorzitter van de politeke partij Vooruit. Dit initiatief, op verzoek van de beroepsfederatie Fedustria, gaf Depraetere inzicht in 'goed ondernemerschap'.


CEO Joe Lano en vloerbedekking van Lano.

“Het was de afgelopen jaren lastig fietsen – bergop, tegenwind en in hondenweer", zei CEO Joe Lano naar aanleiding van het bezoek tegen Made in West-Vlaanderen. "Maar een Flandrien raakt ook in zulke omstandigheden vooruit. Lano heeft, met dank aan een gemotiveerd team medewerkers, een goede koers gereden de afgelopen jaren. Mochten we ook nog een beetje rugwind krijgen onder de vorm van een gunstig ondernemingsklimaat, zijn we nog tot veel meer in staat. Onze economie kan maar wel varen bij meer industrie.”

Ondanks de opeenvolging van crises, waaronder de financiële crisis, eurocrisis, brexit, covid-19, energiecrisis en competitiviteitsschok, wist Lano in het afgelopen decennium een groei te realiseren van 70 miljoen euro tot 120 miljoen euro. Deze groei werd mogelijk gemaakt door aanzienlijke investeringen in groeisectoren zoals kunstgras, vliegtuigtapijt en hoteltapijt, alsmede in automatisering, flexibiliteit van het machinepark en logistiek. Bovendien heeft Lano zich gericht op het versterken van de banden met lokale klanten door steeds dichterbij hen te opereren.

Lees hier het complete artikel.

Meer informatie:
Lano
Venetiëlaan 33
8530 Harelbeke
www.lano.com