Verfconcern AkzoNobel heeft vorig jaar geprofiteerd van hogere prijzen en lagere kosten, resulterend in een lichte daling van de jaaromzet tot 10,7 miljard euro, voornamelijk door ongunstige wisselkoersen. Ondanks dit, bleven de verkopen min of meer stabiel en zag het bedrijf een stijging in winst tot 442 miljoen euro, mede dankzij veerkrachtige prijsaanpassingen en lagere grondstofprijzen. Topman Greg Poux-Guillaume is optimistisch over de toekomst, verwachtend dat de verkochte volumes zullen groeien en dat hogere marges zullen leiden tot verdere winststijgingen.Meer informatie:
AkzoNobel
www.akzonobel.com