Pensioengerechtigden die blijven werken, ‘doorwerkers’, zijn een vertrouwd gezicht geworden op de arbeidsmarkt. Van taxichauffeurs tot theateracteurs, doorwerkers zijn te vinden in alle sectoren. Ze zijn ook hard nodig vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt. Toch is het onbenutte arbeidspotentieel nog groot. Werkgevers spelen een cruciale rol om dit potentieel te benutten. Dat meldt ABN Amro.Doorwerkers vormen inmiddels een vertrouwd gezicht op de arbeidsmarkt en hun aantal groeit sterk. De groep pensioengerechtigden in de werkzame beroepsbevolking bestond in het derde kwartaal van 2023 uit 236.000 personen, zo schat ABN Amro op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in. In 2013 waren dit er nog 185.000. De stijging is opzienbarend omdat mensen toch al langer door moesten werken vanwege een verhoging van de AOW-leeftijd, van 65 jaar en een maand in 2013 naar 66 jaar en 10 maanden in 2023.

Doorwerkers werken in de regel een paar jaar door, in deeltijd, zolang de gezondheid het toelaat en zolang ze er plezier in hebben. Noodzaak om te werken is er in de meeste gevallen niet. Mannen werken vaker door dan vrouwen, zelfstandigen werken vaker door dan werknemers en hoogopgeleiden werken vaker door dan praktisch opgeleiden; deze verschillen worden overigens in alle gevallen kleiner.Naar verwachting blijft het aantal doorwerkers toenemen. Deels vanwege de vergrijzing, waardoor er meer pensioengerechtigden bij komen. Maar ook omdat de arbeidsdeelname van pensioengerechtigden blijft stijgen, aldus prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). De combinatie van toenemende vergrijzing en een toenemende arbeidsdeelname heeft grote effecten op de arbeidsmarkt, zoals het voorbeeld van de 67-plussers laat zien. In aantal is de groep 67-plussers op de arbeidsmarkt verdubbeld in tien jaar, van 118.000 in 2013 naar 236.000 in 2023. Een kwart van deze stijging is toe te schrijven aan vergrijzing, terwijl driekwart het gevolg is van de gestegen arbeidsdeelname.

Bron: ABN Amro