Uit recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat Tinka B.V., een kredietaanbieder voor achteraf betalen bij (web)winkels, op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de wettelijke normen voor verantwoorde kredietverstrekking. Deze bevindingen, gericht op de periode juli tot en met december 2021, tonen aan dat Tinka bij 7 van de 10 onderzochte dossiers onvoldoende informatie heeft verkregen over de financiële positie van klanten. Bovendien heeft Tinka in 2 van de 10 gevallen onverantwoord krediet verstrekt, wat kan leiden tot financiële problemen voor consumenten.

De AFM voerde een breder marktonderzoek uit naar verantwoorde kredietverstrekking, waarbij per aanbieder 10 dossiers werden geanalyseerd. Jos Heuvelman, bestuurder AFM, benadrukt het ernstige karakter van deze overtredingen: "Een te hoge lening kan ervoor zorgen dat consumenten te weinig geld overhouden om de vaste kosten van hun levensonderhoud te kunnen betalen."

Een kredietaanbieder is verplicht informatie in te winnen over de financiële positie van de klant voorafgaand aan een overeenkomst. Het niet voldoen aan deze regels kan leiden tot overkreditering. De AFM constateerde dat Tinka niet voldeed aan de normen tegen overkreditering, zoals gespecificeerd in de 'Leennormenmethodiek'.

De AFM benadrukt dat kredietaanbieders minimaal hetzelfde beschermingsniveau moeten bieden aan consumenten als vastgesteld in de Gedragscodes van brancheorganisaties. Niet alleen worden hiermee de belangen van consumenten beschermd, maar wordt ook voorkomen dat het gelijke speelveld op de kredietmarkt wordt verstoord.

Als reactie op de bevindingen van de AFM, neemt Tinka maatregelen om herhaling te voorkomen en past zij haar organisatie en cultuur aan. Bovendien streeft Tinka naar compensatie voor consumenten die mogelijk een te hoog krediet hebben ontvangen.

Meer informatie:
Tinka
www.tinka.nl