Begin november heeft Nolte Möbel GmbH & Co. KG een insolventieprocedure aangevraagd. Tijdens de daaropvolgende procedure begeleidde advocaat Steffen Rauschenbusch de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten als voorlopige curator. Door het verstrijken van de periode van de aanvraag gerechtelijke reorganisatie op 31 januari 2024 werd de insolventieprocedure zoals gepland geopend op 1 februari 2024 en werd de heer Rauschenbusch aangesteld als curator.

De Duitse meubelproducent laat nu van zich horen door middel van een brief aan haar klanten, ondertekend door de curator en directeur Oliver Bialowons.In deze klantenbrief wordt het volgende gemeld:

"Samen met de curator hebben we contact opgenomen met u als klant en de relevantie van onze producten voor uw productassortiment geanalyseerd. U - en ook alle andere klanten - hebben ons zonder uitzondering bevestigd dat de Nolte meubelen een onmisbare component zijn van de bestaande productassortimenten.

Tegen deze achtergrond hebben wij in nauw overleg met de curator een herstructureringsconcept ontwikkeld, dat de voortzetting van ons bedrijf ook na de opening van de insolventieprocedure garandeert. Het concept werd meteen na de opening van de insolventieprocedure op 1 februari 2024 geïmplementeerd. Door het stopzetten van de Express Möbel productlijn en het aanpassen van onze personeelsstructuur, is de voortzetting van de productie van Nolte Möbel verzekerd. Dit succes is grotendeels te danken aan de herstructureringsinspanningen van onze medewerkers.

Een andere component is het vertrouwen dat u, onze klanten, in ons stelt. De hele Noltefamilie vraagt daarom om uw steun om het voortbestaan van ons bedrijf op de lange termijn te garanderen. Het belangrijkste streven daarbij is om de productiecapaciteit optimaal te benutten.

We voeren momenteel veelbelovende gesprekken met een investeerder. De afronding van deze gesprekken zou het voortbestaan van ons bedrijf op de lange termijn veilig moeten stellen. We zullen de gesprekken met de nodige zorgvuldigheid voeren en u snel op de hoogte stellen van de afronding ervan.

De heer Bialowons en zijn team zullen ervoor blijven zorgen dat onze operationele prestaties blijven verbeteren en dat u weer snel en zonder klachten beleverd wordt. We zullen ook blijven werken aan de vernieuwing en verdere ontwikkeling van ons productassortiment.

We vragen u daarom om ons actief te blijven ondersteunen met uw verkoopactiviteiten. Onze medewerkers zullen na controle op de gebruikelijke manier bevestigen en uitvoeren. We kijken uit naar de voortzetting van onze goede en op vertrouwen gebaseerde samenwerking. We willen u hartelijk bedanken voor uw steun bij het stabiliseren en herstructureren van ons bedrijf. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Is getekend,

Steffen Rauschenbusch | Oliver Bialowons
Curator/insolventiebeheerder | Directeur


Meer informatie:
Nolte Möbel GmbH & Co. KG
www.nolte-moebel.de