Raymond van der Putten van Zuiver Interior Group - een familie van interieurmerken waaronder Zuiver, Dutchbone en een white label collectie - heeft dagelijks te dealen met onverwachte gebeurtenissen, zoals die zich nu op en rond het Suezkanaal afspelen. Vanwege sterke groei startte hij in 2019 bij het bedrijf als Supply Chain Director. Zijn missie: in een bedrijf met creatieve genen toch gestructureerde processen aanbrengen zodat de groei gefaciliteerd kan worden. Inmiddels is Van der Putten met zijn team verantwoordelijk voor de gehele operations van Zuiver Interior Group.

In een interview met Wonen360 bespreekt hij specifieke uitdagingen, de impact op levertijden, extra kosten, communicatie met leveranciers in China, mogelijke alternatieve routes, en lessen die zijn geleerd voor toekomstige supply chain-planning. Deze inzichten bieden perspectief op hoe een toonaangevend interieurmerkenbedrijf omgaat met onverwachte gebeurtenissen en de samenwerking met logistieke partners om de gevolgen te minimaliseren.


Raymond van der Putten is Director Operations bij Zuiver Interior Group.

Hoe heeft de situatie in het Suezkanaal invloed op je supply chain en productieprocessen in China?
Lead times zijn door het omvaren langer en daarmee van invloed op de beslissingen binnen het voorraadmanagement en ingeven productieorders.

Welke specifieke uitdagingen ervaar je momenteel?
De uitdaging zit in de onzekerheid hoe lang deze situatie aanhoudt, gaat deze structureel worden of is het volgende maand weer op normaal niveau. Dit zorgt ervoor dat plannen maken voor de toekomst lastig is. De thema’s van tijdens covid komen weer terug op de agenda, zoals reshoring volumineuze producten, surcharge doorberekenen etc.

In hoeverre hebben vertragingen in de scheepvaart invloed op de levertijden van je producten?
"De extra tijd die het omvaren in beslag neemt heeft ervoor gezorgd dat we in het begin vertraging hebben opgelopen en nu zorgen we ervoor dat de geplande productieorders naar voren worden gehaald. Het vereist dus een strakke planning."

Heb je extra kosten moeten maken door deze vertragingen?
"Als gevolg van de situatie zijn de kosten van de vracht momenteel significant hoger. Door het eerder afroepen van orders (indien noodzakelijk om de voorraadbeschikbaarheid op peil te houden) wordt er ook tijdelijk meer werkkapitaal gevraagd."

Hoe communiceer je met je leveranciers in China?
"Wij (de afdeling operations) hebben dagelijks contact met leveranciers en communiceren met hen in een portal van de logistiek dienstverlener. Zo blijven de 3 betrokken partijen op de hoogte van de situatie."

Heb je gemerkt dat je leveranciers ook hinder ondervinden van deze situatie?
"Vooralsnog niet in de operatie. Op de lange termijn als de situatie aanhoudt zal dit wellicht effect hebben op de afname-aantallen."

Heb je overwogen alternatieve routes voor je goederen?
"Voor volumineuze goederen zoals grotendeels in ons assortiment is luchtvracht geen optie vanwege de kosten. Gelukkig hebben wij onze voorraad zeer goed op peil en kunnen wij onze klanten nog op een juiste wijze helpen."

Zijn er specifieke maatregelen die je overweegt?
"Continue in gesprek blijven met supply chain partners over alternatieven die nu bestaan of die ontwikkeld worden."

Hebben de vertragingen in de levering gevolgen voor je contractuele afspraken met leveranciers?
"Vooralsnog niet daar deze extra doorlooptijd niet veroorzaakt wordt door de producent."

Zijn er clausules in je contracten die specifiek betrekking hebben op situaties zoals het Suezkanaal?"
"Niet anders dan de gebruikelijke overmacht clausules, waar dit incident onder valt."

Overweeg je wijzigingen aan te brengen in je toekomstige supply chain-planning?
"Eigenlijk kijken wij continue naar de verdeling van leveranciers en collecties, en wat de risico’s zijn als gevolg van geopolitieke spanningen en incidenten. Daar proberen wij zo goed als mogelijk op te anticiperen."

Hoe werk je samen met logistieke partners en andere belanghebbenden om de gevolgen te minimaliseren?
"Onze organisatie is gewend om in partnerschappen te werken, wat ook inhoudt dat er frequent en open wordt gecommuniceerd. Dat helpt enorm in dit soort situaties."

Heb je lessen geleerd over samenwerking en communicatie met je partners in tijden van onverwachte gebeurtenissen?
"Hoe vervelend dit ook is, maar de lessen die we eerder geleerd hebben, tijdens covid en het incident met de Ever Given, hebben ons wat ervaring gegeven. Hierdoor weten we snel op de situatie in te spelen."

Meer informatie:
Zuiver Interior Group
www.zuiver-group.com