Per 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet aangenomen. Hierdoor gaan de pensioenen en pensioenregelingen veranderen. Ze worden meer toekomstbestendig, houden meer rekening met belangen van jongeren en worden begrijpelijker. De FNV heeft met werkgevers in de Detailhandel onderhandeld en afspraken hierover gemaakt.


Foto ter illustratie. © Frizzantine | Dreamstime.com

De nieuwe pensioenregeling introduceert een 'persoonlijk pensioenvermogen', waarbij jaarlijks inzicht wordt geboden in de opgebouwde pensioenspaartegoeden. De traditionele 'pensioentoezegging' verdwijnt, maar er wordt nog steeds een schatting van het te verwachten pensioen gegeven, met inzicht in mogelijke variaties afhankelijk van economische omstandigheden. Deze verandering resulteert in minder noodzaak voor pensioenfondsen om grote reserves aan te houden.

Het nieuwe stelsel staat toe dat rendementen op beleggingen direct worden toegevoegd aan het 'persoonlijke pensioenvermogen'. Naarmate men ouder wordt, wordt het beleggingsrisico verminderd om aanzienlijke verliezen vlak voor pensionering te voorkomen. De 'solidariteitsreserve' minimaliseert het risico van jaarlijkse dalingen in uitkeringen. De ambitie van de nieuwe regeling is om na 40 jaar werken een pensioen te bieden van 75% van het gemiddelde bruto loon.

De pensioenpremie blijft voorlopig op 24,75% van het loon boven de franchise van €17.522 per jaar. Pensioenopbouw begint vanaf 18 jaar, met een focus op vroege premie-inleg vanwege het langere rendementspotentieel. De nieuwe regeling blijft solidair, waarbij risico's worden gedeeld en pensioenuitkeringen levenslang zijn, met inbegrip van nabestaandenpensioen.

Alle oude pensioenrechten gaan over naar de nieuwe regeling, met het voordeel van lagere buffers en snellere verhogingen van pensioen. Jongeren sparen volledig in hun eigen 'persoonlijke pensioenvermogen', wat eenmalige compensatie vereist voor oudere generaties die eerder hadden gerekend op bijdragen van jongere collega's.

Het nabestaandenpensioen is herzien, met een levenslange uitkering bij overlijden na pensioendatum en een gestructureerde uitkering bij overlijden vóór de pensioendatum. De overstap naar het nieuwe stelsel vereist instemming van werkgevers en vakbonden, met betrokkenheid van het pensioenfonds om de overgang evenwichtig te laten verlopen. De implementatie zal verdere details bevatten, afhankelijk van beleggingsresultaten en economische ontwikkelingen tegen 2026.

Klik hier om te stemmen over de nieuwe pensioenregeling voor de Detailhandel .