Afgelopen vrijdag verscheen in Het Financieele Dagblad (FD) het artikel 'Ziek door hip aanrechtblad: ook in Nederland komt onderzoek'. Volgens de krant doen recente gevallen van silicose, beter bekend als stoflong, zich voor bij mannen die aanrechtbladen van kwartscomposiet bewerken in België, ondanks dat ze geen mijnwerkers zijn. De stoflong, veroorzaakt door het inademen van kwartsstof tijdens het bewerken van deze populaire keukenbladen, is terug in een nieuwe vorm en baart zorgen. In Australië, Californië, Israël en Spanje is vastgesteld dat een aanzienlijk aantal keukenbladbewerkers ziek is door silicose. In Nederland is er weinig gericht onderzoek gedaan, maar experts vrezen dat ook hier mensen silicose kunnen krijgen door het bewerken van kwartscomposiet. Er worden oproepen gedaan voor strengere regelgeving en bewustwording in de industrie om de risico's van kwartsstof te verminderen.

In Nederland produceert Dekker Groep aanrechtbladen van hoogwaardige materialen. Het bedrijf verwerkt ook composiet dat kwarts bevat, tussen de 10% en 90%. Volgens de directie is het goed dat er voor dit onderwerp aandacht komt.

"Dekker Groep vindt het van het grootste belang om haar medewerkers veilig te laten werken. Bescherming tegen de mogelijke risico's van kwartsstof hoort daarbij. Dat doen we vooral door bij alle bewerkingen (zagen, waterjetten, frezen en polijsten) met veel water te werken, waardoor zoveel als mogelijk stof direct met het proceswater wordt afgevoerd.

Aangezien het maatwerkblad al op maat gemaakt is hoeft er bij installatie op de keuken zelden gezaagd of geboord te worden. Indien er dan toch werkzaamheden op locatie gedaan moeten worden en als natwerken niet of onvoldoende mogelijk is gebruiken we naast stofafzuiging met een HEPA filter aanvullend adembescherming in de vorm van stofmaskers van klasse FFP3.

We laten op reguliere basis externe, onafhankelijke controles uitvoeren door een arbeid hygiënist conform de NEN EN 689 normen. Hiermee toetsen wij wat de resultaten van al deze voorzorgs- en beschermingsmaatregelen zijn. Dekker Groep voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. Daarnaast ziet de Inspectie van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Nederland toe op naleving daarvan. Wij informeren en instrueren de monteurs op diverse manieren over de benodigde veiligheidsmatregelen.

Kwarts is een van de meest voorkomende mineralen ter wereld en wordt ook wel silica genoemd. Kwartsdeeltjes zijn ca. 100 keer zo klein als zandkorreltjes en zitten onder andere in zand en in vrijwel alle natuurlijke gesteenten. Wereldwijd wordt het daardoor in enorm veel branches en producten toegepast, zoals beton, kalkzandsteen, bakstenen en composiet."

Meer informatie over het werken met (kwarts)stof is hier te vinden, op de site van Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW).

"Voor de Dekker Groep is veilig werken van groot belang en wij nemen alle benodigde voorzorgsmaatregelen om een veilige werkomgeving te creëren en onze afnemers te informeren over het verantwoord bewerken van onze producten. Wij zullen aandacht blijven besteden aan veilig werken."

Meer informatie:
Dekker Zevenhuizen
www.dekkerzevenhuizen.nl