De BNO Branchemonitor 2024 is verschenen. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2022, omdat er steeds terug gekeken wordt naar een periode van een jaar eerder omdat recente, geaccordeerde cijfers niet beschikbaar zijn en omdat mededingingsgevoelige data, zoals uurtarieven, niet eerder gepubliceerd mogen worden.

In het voorwoord schrijft Diana Janssen, de directeur van BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), dat de inflatie zijn sporen nalaat in de creatieve sector, waar de gestegen kosten niet volledig werden doorberekend in de uurtarieven.

Een interessante bevinding uit de Branchemonitor is de gemiddelde omzetstijging van zzp'ers, die steeg van €85.500 in 2021 naar €93.793 in 2022. Bij bureaus daarentegen was er een daling in omzet per fte, hoewel het variërende aantal deelnemende bureaus het moeilijk maakt hier algemene conclusies uit te trekken. Ondanks matige economische verwachtingen zijn de deelnemers aan de Branchemonitor iets terughoudender over de toekomst in vergelijking met het voorgaande jaar.

Opvallend is de discrepantie tussen het inflatiecijfer en de uurtarieven in 2022. Ondanks het advies om uurtarieven te indexeren, zijn de gemiddelde uurtarieven nauwelijks gestegen. Alleen bij bureaus met 15 of meer medewerkers zien we een lichte toename. Het blijft intrigerend hoe het volgende onderzoek deze situatie zal belichten, vooral omdat de helft van de respondenten aangeeft dat zij hun uurtarieven in 2023 wel hebben aangepast.

De noodzaak voor benchmarking van tarieven blijft volgens Janssen onverminderd groot, en de Branchemonitor voorziet in deze behoefte. Hoewel de resultaten niet volledig representatief zijn voor de gehele sector, bieden ze een waardevolle indicatie van uurtarieven en algemene trends. Diana Janssen benadrukt het belang van dit inzicht, zelfs in een jaar waarin veel ontwerpers en ontwerpbureaus hebben bijgedragen aan het onderzoek, maar de resultaten niet de gehele sector vertegenwoordigen.

De gepresenteerde cijfers en inzichten uit de BNO Branchemonitor 2024 weerspiegelen een dynamisch creatief landschap dat zich aanpast aan economische en internationale verschuivingen. De uitdagingen die worden blootgelegd bieden een basis voor verdere discussies en strategieën om de veerkracht van de creatieve sector te versterken.

Lees hier het complete rapport.

Meer informatie:
BNO
www.bno.nl