De Suezkanaalgebeurtenissen drukken een aanzienlijke stempel op supply chains en productieprocessen wereldwijd. In dit artikel duiken we dieper in de ervaringen van het bedrijf Asiades, dat geconfronteerd wordt met de directe gevolgen van deze onverwachte gebeurtenis. Van vertragingen en kosten tot communicatie met leveranciers en het zoeken naar alternatieve routes, we ontrafelen de complexiteit van de huidige logistieke uitdagingen met directeur Jan-Wout Hulstein.


Jan-Wout Hulstein: "De impact van het Suezkanaalincident beperkt zich niet alleen tot onze branche."

Heeft de situatie in het Suezkanaal invloed op je supply chain en productieprocessen in China?
"De impact op onze supply chain is aanzienlijk. Niet alleen leidt de vertraging tot een extra twee weken vaartijd, maar het heeft ook een ontwrichtend effect op verschillende aspecten. Sommige klanten ervaren vertragingen in hun bestellingen, wat tot onzekerheid leidt. Klanten wachten nu af hoe de zeevrachttarieven zullen reageren, maar de laatste dagen zien we toch alweer behoorlijke dalingen. Dus dat is al een positief iets."

Welke specifieke uitdagingen ervaar je momenteel als gevolg van het Suezkanaalincident?
"De onzekerheid is een uitdaging op zich. Het is cruciaal dat de route via de Rode Zee snel weer veilig wordt. Diverse landen hebben hulp aangeboden door troepen te sturen, en het lijkt noodzakelijk dat China ook bijdraagt. Uitdagingen liggen vooral bij overheden, niet zozeer aan de productie- of koperskant."

In hoeverre hebben vertragingen in de scheepvaart invloed op de levertijden van je producten?
"Naast de extra vaartijd is alles ontregeld. Momenteel is de productie niet het probleem, maar eerder de tijd die het kost om de producten naar hun bestemming te krijgen."

Heb je extra kosten moeten maken door deze vertragingen?
"Zeevrachtkosten zijn aanzienlijk gestegen. Hoewel ze nog steeds lager zijn dan tijdens de piek van de pandemie, is er een aanzienlijke stijging ten opzichte van eerdere tarieven. Het omvaren kost ongeveer $500 tot 600, maar sommige partijen vragen absurd hoge bedragen van $3000 en meer."

Hoe communiceer je met de productie in China over de gevolgen van de situatie in het Suezkanaal?
"We anticiperen op langere vaartijden en vragen onze klanten tijdig de orders in te geven en rekening te houden met de langere vaartijden."

Heb je gemerkt dat je klanten ook hinder ondervinden van deze situatie?
"Ja, zeker. Na het Chinees nieuwjaar wordt verwacht dat de zeevrachtkosten zullen dalen, maar sommige leveranciers wachten af om te zien hoe de markt zich ontwikkelt."

Heb je overwogen alternatieve routes voor je goederen, of maak je gebruik van luchtvracht om vertragingen te verminderen?
"Luchtvracht is geen optie voor meubelen, en treinvervoer is momenteel ook niet kostenefficiƫnt. China blijft aantrekkelijk ondanks de hogere zeevrachtkosten."

Zijn er specifieke maatregelen die je overweegt of hebt genomen om toekomstige problemen met de supply chain aan te pakken?
"We hebben onze productie uitgebreid en investeren in een efficiƫnter nieuw gebouw. Tijdens het Chinees nieuwjaar gaan we over naar dit nieuwe pand, met extra personeel om de productietijden in te korten."

Hebben de vertragingen in de levering gevolgen voor je contractuele afspraken met leveranciers?
"Contracten met scheepvaartmaatschappijen lijken weinig effectief te zijn. Sommige klanten worden geconfronteerd met prijsverhogingen vanwege onredelijke eisen van bepaalde maatschappijen."

Zijn er clausules in je contracten die specifiek betrekking hebben op situaties zoals het Suezkanaalincident?
"Helaas bieden contracten met scheepvaartmaatschappijen weinig bescherming. Onredelijke prijsstijgingen worden door sommige maatschappijen als normaal beschouwd."

Hoe werk je samen met logistieke partners en andere belanghebbenden om de gevolgen van het incident te minimaliseren?
"We streven naar betrouwbare aankomstdata en hopen dat de verstoring van het omvaren snel wordt opgelost. Betrouwbare schema's zijn essentieel."

Heb je lessen geleerd over samenwerking en communicatie met je partners in tijden van onverwachte gebeurtenissen?
"Na decennia van redelijke stabiele zeevrachten is het sinds covid een rollercoaster en valt niet heel veel over te leren. Alleen dat we hopen dat de stabiele tijden snel weer terugkeren.

De impact van het Suezkanaalincident beperkt zich niet alleen tot onze branche maar heeft een wereldwijde invloed. De hele regio rond de Rode Zee wordt geraakt. Uiteindelijk zullen consumenten waarschijnlijk de gevolgen ondervinden in de vorm van prijsstijgingen. Het is cruciaal dat er snel actie wordt ondernomen om de rust in de Rode Zee te herstellen. We kijken uit naar stabielere tijden voor de gehele supply chain."


Jan-Wout met een deel van zijn team op de beurs in Shanghai.

Meer informatie:
Asiades HK
20F / Drukkerij
6 Duddell Street Central
Hongkong
info@asiades.com
www.asiades.com

Arocca
Laan van Ram 10
7324 BV Apeldoorn
+31 (0) 88 88 168 88
info@arocca.com
www.arocca.com

Rey7
www.rey7.com