De onrust in de Rode Zee, voortkomend uit aanvallen door Houthi-rebellen, resulteert in een aanzienlijke stijging van containerprijzen. Om extra veiligheidsmaatregelen te nemen, vermijden achttien logistieke bedrijven momenteel deze route en kiezen ze ervoor om via Kaap de Goede Hoop om te varen.De containerprijs voor reizen tussen China en Europa is sinds begin december meer dan verdrievoudigd, stijgend van ongeveer $850 naar bijna $2.700. Ondanks beschermende maatregelen van overheden, blijven rederijen terughoudend en vermijden ze het risico van ongehinderde doorgang.

Stijgende containerprijzen kunnen de onrust en de steun van Iran aan de Houthi's ook schommelingen in brandstofprijzen veroorzaken. Voor bedrijven die importeren uit China, zijn de prijzen al met een factor van twee├źnhalf gestegen, wat logistieke verstoringen en onzekerheid in de supply chain teweegbrengt. De omvaartijd via Kaap de Goede Hoop is tien dagen tot twee weken langer dan via de Rode Zee en het Suezkanaal.

Bron: Logistiek