De stand van de woonbranche economische barometer is de afgelopen maand toch weer gedaald. De barometerstand verslechterde in de maand december met anderhalve punt ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee komt de barometerstand eind december op een stand van -8,0. Het jaar 2023 kende een constante schommeling van de barometerstand tussen de -5 en -15. In de maand december verbeterde het consumentenvertrouwen.

Die verbetering werd echter teniet gedaan door minder positieve cijfers over het producentenvertrouwen, de woningmarkt en de omzetontwikkeling van woondetaillisten in de afgelopen maand.Omzetontwikkeling woondetaillisten
De index van de omzetontwikkeling van woondetaillisten is over de maand november 2023 uitgekomen op -0,4. Woonwinkels (winkels in meubels, verlichtingsartikelen en artikelen voor woninginrichting met een algemeen assortiment) noteerden in november een krimp van de omzetwaarde van 0,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder volgens het CBS. De omzetdaling werd volledig veroorzaakt door een lager verkoopvolume. Het verkoopvolume daalde met 2,6 procent. Prijsstijgingen konden de daling van het verkoopvolume niet volledig compenseren waardoor ook de omzetwaarde daalde.

Consumentenvertrouwen
De stemming onder consumenten verbeterde in december 2023 voor de vierde maand op rij, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -33 in november naar -29 in december. Zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden was minder negatief. Ook vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in november.

Producentenvertrouwen
Terwijl het consumentenvertrouwen in december wat verbeterde, waren de producenten in de industrie in december een stuk negatiever dan in november. Het vertrouwen ging van -0,5 in november naar -3,4 in december, aldus het CBS. Dat is de laagste stand in ruim 3 jaar. Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Fabrikanten waren vooral pessimistischer over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden.

Woningmarkt
In november 2023 zijn er volgens cijfers van het CBS en het Kadaster 15.248 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 0,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel zijn er ten opzichte van de maand oktober in november 2,9 procent minder bestaande koopwoningen verkocht in Nederland. De deelindicator van de woningmarkt is van +5,7 in november gedaald naar +0,7 in december 2023.

Toelichting op de woonbranche economische barometer
De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de omzetontwikkeling van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Bron: Woonbranche Economische Barometer

Meer informatie:
Van Es Marketing Services
Willem de Clercqstraat 53
7604 AR Almelo
0546 45 66 62
info@marktdata.nl
www.marktdata.nl