Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

'Mkb-bedrijven met de billen bloot'

Grote bedrijven krijgen vanaf volgend jaar te maken met extra eisen op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging. Hoewel zij hiervoor informatie gaan opvragen in de waardeketen, is de richtlijn nog nauwelijks bekend bij het midden- en kleinbedrijf. De meeste bedrijven zien de nieuwe richtlijn overwegend als een extra administratieve verzwaring, die ongelegen komt in tijden van zwakke economische groei. Dat meldt ABN Amro.Europese rapportageverplichting
Vanaf boekjaar 2024 is een nieuwe Europese rapportageverplichting op het gebied van duurzaamheid van kracht. Met de invoering van de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden komende jaren steeds meer grote bedrijven evenals middelgrote en kleine beursfondsen verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. In eerste instantie zullen circa 3.000 grote bedrijven moeten rapporteren over hun invloed op mens en milieu, schat ABN Amro op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe richtlijn stelt aanvullende eisen aan de duurzaamheidsrapportage, die straks net als de jaarrekening en het bestuursverslag door een externe accountant beoordeeld moet worden.

Verduurzaming van bedrijfsleven versnellen
De nieuwe richtlijn raakt veel bedrijven en gaat de verduurzaming van het bedrijfsleven versnellen. Niet alleen worden meer bedrijven verplicht om hierover zelf te rapporteren, het ligt voor de hand dat veel kleinere bedrijven die niet onder de richtlijn vallen ook duurzaamheidsinformatie moeten leveren, als onderdeel van verslaglegging van hun afnemers of leveranciers. De richtlijn stelt namelijk dat rapportageplichtige grote ondernemingen over hun hele waardeketen moeten rapporteren. En dus kan de kleine glastuinder ook gevraagd worden naar de gevolgen van zijn bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Meer inzicht
Dankzij de strengere eisen krijgen consumenten en beleggers zowel inzicht in welke gevolgen sociale en ecologische factoren op rapportageplichtige bedrijven uitoefenen als welke invloed deze bedrijven hier zelf op uitoefenen. Zo rapporteert een groot bouwbedrijf straks bijvoorbeeld over de CO2-uitstoot die gepaard gaat met productie en transport van de gebruikte bouwmaterialen en brengt het tevens verslag uit over hoe klimaatverandering invloed heeft op de manier waarop waterafvoerkanalen gebouwd worden. De transparantie die de CSRD voorschrijft, beoogt het maken van duurzamere keuzes voor bedrijven, investeerders en consumenten te vergemakkelijken.

Onder bedrijven heerst nog veel onzekerheid, concludeert ABN Amro. Hierdoor worgt implementatie voor de nodige weerstand en kosten met zich mee zal brengen. Eenmaal uitgekristalliseerd kan de CSRD bedrijven helpen via een gezamenlijke taal met ketenpartijen over verduurzaming te spreken, Dat gaat niet zonder slag of stoot. De richtlijn en gerelateerde wetgeving kunnen uiteindelijk leiden tot een tweedeling met enerzijds bedrijven die goed in staat zijn om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en de rapportages gebruiken om deze prestaties te verbeteren en anderzijds bedrijven die dit niet kunnen. De concurrentiepositie van bedrijven wordt hiermee op scherp gezet. Het is voor bedrijven die met de CSRD te maken krijgen dus van essentieel belang om van de veranderingen de hoogte te zijn en zich hierop voor te bereiden.

Bron: ABN Amro

Publicatiedatum: