Nu een tijd aanbreekt van een structureel, langdurig tekort aan arbeidskrachten in alle sectoren en alle delen van het land, wordt het tijd om eens te kijken welke best practices er zijn binnen de belangrijkste HR functies. Bedrijven zullen nu echt de werknemer centraal moeten zetten. Dat meldt ABN Amro.HR wordt een kernactiviteit
In het in december 2007 verschenen rapport van de commissie Bakker, Naar een toekomst die werkt, komt de commissie met de volgende conclusie: ‘(…) de arbeidsmarkt in Nederland staat aan de vooravond staat van een fundamentele verandering: 1) we krijgen de komende decennia te maken met meer werk en minder mensen en 2) door de globalisering nemen de eisen aan het kennisniveau en aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking toe. Nederland heeft snel iedereen nodig en iedereen moet voortdurend inzetbaar zijn’. Door de kredietcrisis in 2008 en de oplopende werkeloosheid als gevolg hiervan, zijn we de lessen van de commissie Bakker vergeten.

Instroom, doorstroom, uitstroom
De kritieke stappen in het HR-proces bestaan uit instroom, doorstroom en uitstroom. In het rapport geven we aanbevelingen hoe een bedrijf verbeteringen kan aanbrengen bij het vinden van nieuwe medewerkers, het behouden van bestaande medewerkers en het op juiste wijze begeleiden van medewerkers die de organisatie, al dan niet op basis van vrije wil, verlaten. In elk van de drie genoemde HR-processen zullen we stil staan bij relevante trends en technologische ontwikkelingen.

Instroom
Werving en selectie speelt een belangrijke rol bij de instroom van nieuwe medewerkers. Vaak zijn bedrijven onvoldoende geëquipeerd om dit zelfstandig te doen en wordt gebruik gemaakt van externe bureaus. Toch is er veel wat een bedrijf zelf kan doen in deze tijd. Denk aan het opstellen van een purpose verklaring, het optuigen van een SPP-proces (strategische personeelsplanning), het denken in termen van competenties en het op juiste wijze gebruik maken van zogeheten recruitment marketing instrumenten.

Doorstroom
Het ontwikkelen van medewerkers, zowel persoonlijk als ook vaktechnisch, vraagt andere competenties van management dan die we in het verleden gewend waren. Intermenselijke communicatie, het creëren van een veilige omgeving en empathisch vermogen spelen daarbij een belangrijke rol.

Uitstroom
In tijden van structurele tekorten van medewerkers neemt het verloop toe omdat er meer keuze is. Het is daarom belangrijk om van elke medewerker een ambassadeur te maken zodat zij ook nieuwe medewerkers kunnen aanbrengen en wellicht ook later weer terugkomen mochten zij het bedrijf verlaten.

Bron: ABN Amro