Volgens de tracking-indicator van de World Container Index van Drewry zijn de tarieven nu 73% lager dan de piek van $ 10.377 die in september 2021 werd bereikt. De tarieven zijn 26% lager dan het vijfjaarlijks gemiddelde van $ 3.759, wat wijst op een terugkeer naar meer normale prijzen. Toch zijn de prijzen momenteel nog 115% hoger dan de gemiddelde tarieven van 2019 van $ 1.420.Volgens de World Container Index van Drewry daalden alle tarieven, van de verschillende handelsroutes, vanuit Shanghai. De vrachttarieven op Shanghai – Rotterdam daalde met 15% tot respectievelijk $ 3.126 per feu.Bron: WCI