De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in september 17,1 procent, meldt het CBS. In augustus was dat 13,7 procent. Dit is een eerste raming op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI), worden op 6 oktober gepubliceerd.

Een inflatie van 17,1 procent in september 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 17,1 procent hoger zijn dan in september 2021. De inflatie van 17,1 procent in september komt dus niet bovenop de inflatie van 13,7 procent in augustus.

Foto ter illustratie. © Alexmia1 | Dreamstime.com 
 
Energie levert momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten. Het CBS onderzoekt een nieuwe methode voor het meten en berekenen van de energieprijzen in de HICP en CPI, hierin worden actuele ontwikkelingen van energieprijzen verfijnder in kaart gebracht. Daarvoor maakt het statistiekbureau gebruik van data die aangeleverd zijn door de energiemaatschappijen. Halverwege september is het CBS met een update van het onderzoek naar buiten gekomen.

Inmiddels zijn de eerste, voorlopige berekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het inflatiecijfer met de nieuwe methode significant lager uitvalt dan wat het CBS nu publiceert. Op dit moment kan de exacte omvang van het verschil tussen de oude en nieuwe methode nog niet met voldoende zekerheid vastgesteld worden. CBS gebruikt de komende tijd voor validatie en controle van de uitkomsten van deze berekeningen.