Uit een analyse van marktdata.nl op het gebied van tweedehands designproducten blijkt dat tweedehands design meubelen mateloos populair zijn geworden. Zelfs nu de woondetailhandel het moeilijk begint te krijgen groeit de markt voor tweedehands designmeubelen als kool. De consument heeft vooral belangstelling in tweedehands design stoelen en de vintage woonstijl. De populairste merken zijn Leolux en Artifort.

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer over tweedehands designproducten in de Google zoekmachine onderzocht over de afgelopen vier jaar in Nederland. Omdat de consument internet meer en meer gebruikt in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van consumentenbehoeften.

Sterke groei online zoekvolume tweedehands design
Het zoekvolume van zoekopdrachten gerelateerd aan tweedehands designproducten is geanalyseerd over de afgelopen vier jaar, over de periode september 2018 tot en met augustus 2022. Allereerst is een database van gerelateerde zoekopdrachten samengesteld op het gebied van tweedehands designproducten. Deze is tot stand gekomen volgens het algoritme van Google dat de gerelateerde zoekopdrachten van tweedehands designproducten bepaalt. Dit resulteerde in een database van ruim circa 200 verschillende zoektermen met bijna een miljoen uitgevoerde zoekopdrachten over de afgelopen vier jaar. Uit een analyse van de database blijkt dat het zoekvolume naar tweedehands design interieurproducten in het eerste coronajaar (2020) met maar liefst 92 procent is toegenomen. In het jaar 2021 nam het zoekvolume met 66 procent toe en in de eerste acht maanden van het lopende jaar 2022 is het zoekvolume met 179 procent toegenomen. Ondanks, of misschien juist wel dankzij, de energiecrisis, inflatie en economische instabiliteit is het online zoekvolume naar tweedehands design interieurproducten dus sterk toegenomen.

Whoppah: +2.438% in drie jaar tijd
Dat tweedehands design populair is merken ze ook bij Whoppah. De online marktplaats Whoppah verwacht binnen een paar maanden op het niveau van een jaaromzet van 25 miljoen euro te komen. Vorig jaar bedroeg de jaaromzet nog maar zo’n zes miljoen euro. De zoekterm “Whoppah” kent dan ook een onstuimige groei binnen het segment tweedehands designproducten. In het jaar 2020 bedroeg de groei in het online zoekvolume 190 procent, in het jaar 2021 123 procent en in de eerste acht maanden van het lopende jaar 2020 bedraagt de groei 291 procent. Alles bij elkaar bedraagt de procentuele groei in het lopende jaar 2020 2.438 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van het jaar 2019. Ter vergelijking: alle gerelateerde zoektermen op het gebied van tweedehands designproducten komen in dezelfde periode uit op een groei van 762 procent.

Stoel het meest gezocht, design kunst sterkste groeier
Uit de totaaldatabase van zoekopdrachten op het gebied van tweedehands designproducten blijkt dat de consument veruit het meest zoekt naar een tweedehands design meubel. Maar naar welk soort meubels en andere interieurproducten wordt er het meest gezocht? En hoe zijn de bewegingen in de markt, wat is de actuele trend? Daarvoor heeft marktddata.nl een model ontwikkeld waarbij de marktomvang en de bewegingen in de markt qua populariteit in één figuur worden weergegeven. Onderstaand figuur geeft de posities weer van de meest gezochte tweedehands design interieurproducten aan het eind van augustus 2022. De grootte van het bolletje geeft de relatieve omvang weer van het desbetreffende soort interieurproduct in het online zoekverkeer naar tweedehands design. Hoe meer een product bovenin het figuur staat afgebeeld, des de sterker de relatieve groei van het zoekvolume was in de eerste acht maanden van 2022 (dus ten opzichte van de andere producten). Hoe meer een product rechts in het figuur staat, des te positiever de relatieve groeiontwikkeling is. Rechts van de y-as duidt op een relatief versnellende groei, links van de y-as betekent een relatief afnemende groei. Kortom, hoe groter het bolletje en des te meer rechts bovenin in het figuur, des te gunstiger de marktverwachting van het soort product is. De ervaring leert dat de relatieve omvang van het zoekvolume en de relatieve groei in de loop der tijd minder sterk fluctueren dan de relatieve groeiversnelling. De relatieve groeiversnelling zal namelijk niet ieder jaar versnellend kunnen zijn. Na een jaar van relatief sterke groei is de kans groot dat in het daarop volgende jaar de groei minder sterk versnelt omdat deze wordt vergeleken met de versnelling in het voorgaande jaar.

Kunst kent de sterkste relatieve groei van het zoekvolume en de sterkste relatieve groeiversnelling. Voor het dressoir en de kast is de situatie tamelijk ongunstig; deze tweedehandse interieurproducten kennen de laagste relatieve groei en ook een lage relatieve groeiversnelling ten opzichte van de andere producten.

Lees hier het complete artikel.