De Belgische meubelindustrie blijft geconfronteerd met moeilijke marktomstandigheden. Na een omzetdaling in 2018 met 1,4% kende de sector in de eerste helft van 2019 een verdere terugval van de omzet met 3,5%. Dat liet Filip De Jaeger van Fedustria maandag op een persconferentie van Meubelbeurs Brussel weten.
Volgens De Jaeger, die adjunct-directeur-generaal van de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie is, blijft de daling van de omzet het meest uitgesproken in de sector van het woonmeubilair (-3,9% in 2018; -6,6% in de eerste helft van 2019).
Opvallend is verder de daling van de omzet met 4% bij keuken- en badkamermeubelen, die in 2018 nog met positieve cijfers (+3,3%) konden uitpakken. Vanuit de sector slaapcomfort kwam beter nieuws: matrassen en bedbodems +1,3% in het eerste semester van 2019 na een stabilisatie in 2018.

Filip De Jaeger van Fedustria (links) met zijn rechterhand Kevin Snyders (manager Belgische meubelindustrie).

De omzet van de Belgische meubelindustrie bedroeg 1050,8 miljoen euro in het eerste semester van 2019, een daling met 3,5% in vergelijking met het eerste semester van 2018. De terugval die een aanvang nam in 2017 kon dus nog niet worden gestopt. Rekening houdend met de ontwikkeling van de afzetprijzen daalde het volume globaal met 4,4% in de eerste helft van 2019.

Woonmeubilair
De sector van het woonmeubilair, goed voor meer dan 40% van de totale omzet in de sector, heeft te kampen met de grootste omzetdaling. De mogelijke redenen hiervoor blijven grotendeels onveranderd: lage bezoekersaantallen in de Belgische meubelhandel, nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor veel Belgische producenten, een laag consumentenvertrouwen (de consument houdt de hand op de knip), concurrentie van andere uitgavenposten in het gezinsbudget (elektronica, internetabonnement, gas en elektriciteit…), de concurrentie van tweedehandsaankopen, e-commerce, politieke onzekerheid, de nakende Brexit etc.
De consument blijft anderzijds toch belang hechten aan een goede nachtrust, waardoor de sector van het slaapcomfort doorgaans positievere cijfers kan voorleggen. Keuken- en badkamermeubelen kenden cijfermatig een moeilijk eerste semester 2019, mogelijks het gevolg van een lagere bouwactiviteit, al zijn de signalen vanuit de keukenbedrijven toch eerder positief te noemen.

Uitvoer
In de eerste helft van 2019 steeg de uitvoer van Belgische meubelen (inclusief doorvoer) in waarde met 7,1% in vergelijking met de eerste helft van 2018. Er werden voor 782 miljoen euro aan meubelen geëxporteerd. Zo zorgde de uitvoer ervoor dat de omzet binnen de sector niet te ver afgleed in vergelijking met het vorige jaar.
Goede resultaten werden in eerste instantie bereikt binnen de Europese Unie, met een toename van de export met 7,7%. Naast een lichte toename naar Frankrijk (met 1%) waren er hogere toenames naar Nederland (+7,7%) en Duitsland (+27%). Ook naar Italië, de vijfde markt binnen de EU, steeg de omzet met meer dan 26%. Deze vier landen tekenen samen voor 79,8% van de uitvoer. Frankrijk, de eerste exportmarkt, heeft nu een exportaandeel van 38%. Nederland rondde bijna de kaap van de 30% en wint zo steeds meer aan belang.

Invoer
Ook bij de invoer van meubelen stelt Fedustria een toename vast: +6,9%. De invoer uit de Europese Unie steeg met 3,5% tot 875 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt een aandeel van 69,6%. Het gros van de meubelen uit de EU komt nog altijd uit Duitsland, Nederland en Polen. Sterke toenames in de eerste helft van 2019 waren er net als in 2018 uit Denemarken (+40,1%), Portugal (+54,3%), Slovakije (+37,1%) en Slovenië (+37,4%).
China kon zijn aandeel in de invoer opnieuw verhogen tot 18,8% (+15,2%). Turkije kon zijn aandeel in de invoer verhogen tot 3,5% (+34,1%). Ook de invoer uit Vietnam en Indonesïe nam met 16% toe.

Vooruitzichten
Voor 2019 wordt een verdere verzwakking van de uitvoergroei tot 2,8% verwacht en slechts 1,6% in 2020. De invoergroei zou een lichte versnelling laten optekenen door de versteviging van de binnenlandse vraag.
Er wordt door Fedustria niet onmiddellijk een forse heropleving binnen de Belgische meubelsector of van de Belgische meubelmarkt verwacht. Toch blijven de bedrijven positief en investeren ze verder in innovatie en productontwikkeling, en in samenwerking met hun federatie Fedustria als partner van Flanders Investment and Trade in de ontsluiting van nieuwe markten.

Kerncijfers (2018)
· 787 bedrijven
· 10.488 werknemers
· Omzet: 2,1 miljard euro
· Exportaandeel: 57%
·Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 41%