Afgelopen dinsdag is op 85 jarige leeftijd Herman Philip Silbernberg overleden. Hij heeft Silvera International bv - zoals dat in zijn huidige vorm bestaat - opgericht. Maar het familiebedrijf is een van de oudste van Nederland met wortels die teruggaan naar het jaar 1688.

In 2015 verscheen via Baker Tilly Berk N.V./ Nyenrode Business Universiteit het rapport 'Marketing en het familiebedrijf, een onderzoek naar het gebruik van de krachten van het familiebedrijf
in de communicatie'. Daarin werd speciale aandacht besteed aan het familiebedrijf van Herman Silbernberg, die in de jaren 60 in de voetsporen trad van zijn vader door de oprichting van Silvera (SILbernbergs VERtegenwordigingen Amsterdam). Daarvoor had hij zich ontwikkeld als zakenman binnen diverse textielfirma's.

Succesvolle onderneming
Gedurende de jaren 70 bouwde Herman samen met zijn echtgenote Yvonne het bedrijf uit tot een succesvolle onderneming dat gordijnstoffen, meubelstoffen en meubels verkocht aan detaillisten, grossiers, projectinrichters en industrie. Door het succes van het bedrijf hebben er vervolgens verhuizingen plaatsgevonden van Amsterdam naar Amsterdam-Zuid, Laren en ’s-Graveland.

In 1989 kwam zoon Dennis in het bedrijf. Door de veranderende marktstructuur werd gekozen voor een grotere aandacht voor import vanuit de Verenigde Staten en het opstarten van een Europees distributienetwerk. Herman trok zich op 72-jarige leeftijd terug uit de actieve bedrijfsvoering. Vanaf 2003 is Meta, de echtgenote van Dennis, als mede-directielid werkzaam in het familiebedrijf. Vervolgens werd er in 2003 wederom verhuisd, ditmaal naar Almere waar een groot pand in 2007 huisvesting bood aan een team van vijftien werknemers. Medio 2015 zijn door het intreden van Allain Philip de bedrijfsactiviteiten uitgebouwd met een afdeling marketingcommunicatie.en werden markten in Japan, China, Zuid-Afrika, Frankrijk en Scandinavië met succes aangeboord.

Indrukwekkend
Silvera International bv is sinds 2003 in Almere gevestigd, na diverse verhuizingen van het oorspronkelijk in Limburg opgerichte familiebedrijf. Al sinds de start vertegenwoordigt de Silbernberg familie diverse merken van hoogwaardige interieurstoffen. Niet alleen de collectie van het familiebedrijf is indrukwekkend, maar zeker ook de historie van deze Joodse ondernemersfamilie. Een historie die niet alleen via verhalen is overgedragen aan volgende generatie, maar die ook beschreven is door de historicus drs. Jac Lemmens van de gemeente Weert en tevens in het boek Jochie je moet er trots op zijn door Herman Silbernberg.

1000 Reichstaler
De historie van het familiebedrijf begint met Isack den Juden zur Urmundt. Deze voorvader van Silvera International voldeed in 1688 zijn fiscale verplichting aan de Hertog van Gulik. Dit werd in de belastingregisters van de Hertog zetelend te Düsseldorf vastgelegd. Hij had geen idee wat voor een belangrijk document hier werd geregistreerd. De Joodse bevolking werd namelijk uitgebuit door de heersende “adel”. Om zaken te mogen doen, moest een ieder betalen aan de hertog.
Uit de documenten blijkt dat Isack den Juden zur Urmundt toegestaan wordt “zu handelen auch verkauffen mit fruchten, malzmachen auch slachten”. Met andere woorden, Isack mag zich vestigen als koopman, bierbrouwer en slager. Dit voor de prijs van 1000 Reichstaler per jaar.

Herman Philip Silbernberg temidden van familieleden die ook werkzaam zijn in het bedrijf. FOTO NYENRODE.NL

De historicus drs. Jac Lemmens heeft middels onderzoek aangetoond dat de volgende generaties betrokken zijn geweest in het familiebedrijf:
I Isack ‘Juden’ (geboortejaar onbekend); opgevolgd door zoon:
II Heijman Isacks (geboortejaar onbekend); opgevolgd door zoon:
III Nathan Heijman (geboren ca. 1740); opgevolgd door zoon:
IV Chaim Nathan Heijman alias Silbernberg (geboren 1781);
opgevolgd door zoon:
V Heiman Nathan Silbernberg (geboren 1811); opgevolgd door zoon:
VI Herman Silbernberg (geboren 1861); opgevolgd door zoon:
VII Philip Silbernberg (geboren 1902); na Tweede Wereldoorlog bedrijf
weer opgepakt door zoon:
VIII Herman Philip Silbernberg (geboren 1934); opgevolgd door zonen:
IX Dennis en Allain Philip Silbernberg (geboren 1965 en 1972).

Bron: www.nyenrode.nl

Meer informatie: www.silvera.nl

De familie condoleren kan via info@silvera.nl