Maar liefst 97 procent van de huizenbezitters voelt een drempel om hun woning te verduurzamen. Onduidelijkheid vanuit de overheid speelt hierbij een grote rol. Zo blijkt dat slechts 5,9 procent een helder beeld heeft van het Klimaatakkoord en bijna driekwart behoefte heeft aan meer informatie over de gevolgen die dit voor hen heeft. Ruim de helft geeft dan ook aan dat zij geen vertrouwen hebben in de haalbaarheid van het akkoord. Bovendien zegt zo’n 70 procent niet overtuigd te zijn van de betaalbaarheid hiervan. Slechts 8,5 procent vertrouwt er op dat de klimaatplannen van de overheid voor hen betaalbaar gaan zijn.
Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Monitor Duurzaamheid, die ABN AMRO elk kwartaal in samenwerking met PanelWizard onder ruim duizend Nederlanders verricht.


Om alle woningen in 2050 van het gas af te krijgen, zijn nog grote stappen te nemen in de verduurzaming. Dat er nog veel te verbeteren is, blijkt uit het feit dat 33 procent van de woningen in de laagste regionen zit: energielabel D tot en met G.

De respondenten zijn zich bewust dat hun woning verbetering behoeft. Zij geven hun woning gemiddeld een schamele 6,5 voor de mate van duurzaamheid. Daarbij zijn mensen met een koopwoning met een gemiddelde van 6,8 overigens iets positiever dan huurders, die hun woning een 6,1 geven. Verder speelt mee dat het rapportcijfer lager ligt naarmate de woning ouder is.

Kleine stappen
Van de ondervraagden vindt 61 procent verduurzamen van de woning belangrijk. Toch geeft net iets minder dan de helft aan dat ze de afgelopen drie jaar dergelijke maatregelen hebben getroffen. Daarbij gaat het dan bovendien vaak om relatief eenvoudige stappen. Zo staan het installeren van zonnepanelen en het vervangen van de cv-ketel bovenaan. Dit laatste is overigens meestal geen keuze die op basis van duurzaamheid wordt genomen; elke vijftien jaar moet de cv-ketel sowieso worden vervangen. Minder animo bestaat voor het isoleren van dak, spouw of vloer, terwijl de terugverdientijd daarvan veel korter is dan van zonnepanelen. Het is aannemelijk dat Nederlanders niet goed bekend zijn met de netto-opbrengsten van verschillende vormen van verduurzaming en daardoor geen heldere prioriteiten stellen.

Hoge kosten
Nederlanders schatten kosten voor verduurzaming woning hoog in
Bijna 38 procent van de woningbezitters verwachten dat zij hoge kosten moeten maken voor het verduurzamen van hun woning. Als hen gevraagd wordt hoeveel zij in de afgelopen drie jaar hebben uitgegeven aan duurzame maatregelen voor hun huis, blijkt dat vier op de tien Nederlanders minimaal 5.000 euro heeft geïnvesteerd. Ongeveer drie op de tien Nederlanders geeft tussen de 2.000 en 5.000 euro uit. Dit is niet voldoende om de energietransitie een betekenisvolle impuls te geven. Zo verwachten bezitters van een koopwoning dat zij gemiddeld ruim 22.000 euro moeten uitgeven om hun huis van energielabel A te kunnen voorzien. Eigenaren van een woning met energielabel B verwachten zo’n 13.000 euro kwijt te zijn, terwijl de bezitters van een woning met energielabel E tot en met G inschatten dat het ongeveer 33.000 euro gaat kosten.

Investering
Over het terugverdienen van de gemaakte kosten als gevolg van een waardestijging van de woning lopen de meningen uiteen. Van de respondenten geeft 20 procent aan dat zij vrezen dat hun investering niet volledig tot uiting komt in de woningprijs. Een ander deel van de respondenten denkt dat een investering in verduurzaming juist wel terug te verdienen is. Zij zijn bereid om 17,3 procent meer te betalen voor een woning met een energielabel A dan een met label D.