De betekenis en invulling van privacy verandert, zo blijkt uit het IKEA 'Life at Home' onderzoek 2019. Onder andere het vaker en langer delen van een woonruimte en het gebruik van technologie zorgen voor verandering. Zo blijken telefoons en tablets een handig hulpmiddel om jezelf even terug te trekken en om kinderen bezig te houden. Met name in steden delen mensen steeds vaker een woonruimte, waardoor het een grotere uitdaging is om een gevoel van privacy te creëren. Privacy blijkt een van de belangrijkste behoeften thuis. Toch durft lang niet iedereen erom te vragen. IKEA hoopt met het onderzoek meer inzicht te krijgen in wat mensen nodig hebben in huis en hoe IKEA daaraan kan bijdragen.
 

Technologie is voor 60% van de Nederlanders een hulpmiddel om thuis een gevoel van privacy te creëren. Zo kunnen tablets, telefoons en televisies een handige afleiding zijn voor kinderen van ouders die behoefte hebben aan een moment voor zichzelf. Ook is het mogelijk om via de telefoon of tablet privégesprekken te voeren, zonder de tussenkomst van anderen. Tegelijkertijd heeft technologie een keerzijde. Zo kan een te grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld je telefoon juist een gevoel van privacy in de weg staan, omdat het voelt alsof je altijd bereikbaar bent.
 
Generation Rent
Tegenwoordig delen niet alleen studenten woonruimte: door de toename van de huurprijzen in wereldsteden als New York, Londen en Amsterdam deelt de zogeheten 'Generation Rent' steeds vaker een woning, ook na hun dertigste. Voor velen betekent privacy hierdoor ook tijd voor jezelf vrijmaken in het bijzijn van huisgenoten - bijvoorbeeld door een koptelefoon op te zetten. Voor stedelingen blijkt het relatief lastiger om thuis een gevoel van privacy te creëren, omdat ze zich vaak in hoge mate verbonden voelen met alles wat er buitenshuis gebeurt. Zo blijkt het voor een op de vijf Nederlanders (20%) lastiger een gevoel van privacy te realiseren door prikkels van buitenshuis zoals geluiden en geuren.
 
Vragen om privacy
In Nederland vindt 22% van de jongeren (18-24 jaar) en 24% van de zorgverleners het lastig om verbaal om privacy te vragen. Bij de tweede groep - die thuis voor bijvoorbeeld kinderen of ouderen zorgt - is dit met name het resultaat van een gebrek aan tijd en doordat ze zichzelf op de tweede plek zetten. Als men niet verbaal om privacy kan of wil vragen, worden er signalen gebruikt om de behoefte toch duidelijk te maken, zo laat het rapport zien. Veelgebruikte non-verbale signalen zijn - naast het opzetten van een koptelefoon - oogcontact vermijden, op je telefoon kijken en naar een andere ruimte gaan.
 
Onderzoek naar het leven thuis
82% van de Nederlanders zegt privacy in huis als hun recht te zien. Toch ervaart een kwart van de Nederlanders (24%) de meeste privacy ergens anders dan thuis. IKEA ziet dit onderzoek ook als een startpunt om dit gat kleiner te maken, onder andere door middel van productontwikkeling.
IKEA heeft een online Privacy Quiz om mensen te helpen om hun persoonlijke behoefte aan privacy te leren kennen. De quiz voert een eenvoudige diagnose uit en geeft tips aan mensen over de hele wereld om meer privacy te creëren in hun omgeving.
 
Met het 'Life at Home Report' onderzoekt IKEA wat een beter dagelijks leven thuis inhoudt. Dit is het zesde jaar op rij dat IKEA een 'Life at Home' onderzoek uitvoert. Het Zweedse woonwarenhuis voerde dit onderzoek uit onder ruim 33.500 respondenten afkomstig uit o.a. Nederland, India, China, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland werd gedurende de maand juli 2019 een online onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.000 personen van 18 jaar of ouder.

Meer informatie: www.ikea.nl