Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van vloerenbedrijf Parador. Sinds 2015 is het duurzame milieubeheersysteem van het bedrijf gecertificeerd door het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). De internationale milieubeheernorm DIN EN ISO 14001 is een centraal onderdeel van EMAS III. Deze certificering is onlangs met succes verlengd.

"De succesvolle monitoring toont aan dat EMAS echt leeft binnen Parador en dat het bedrijf een continu verbeteringsproces doormaakt. Milieubeheer is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en is consistent gericht op meetbare verbeteringen en interne en externe transparantie", aldus Lubert Winnecken, ceo van Parador.

De verplichte milieuverklaring van het EMAS bevat informatie over de doelstellingen, maatregelen en kerncijfers van het milieubeheer bij Parador. Deze omvatten klimaatbescherming en energiebeheer, efficiƫnt gebruik van hulpbronnen en milieuvriendelijke productie, milieugerichte aankopen en ecologisch en sociaal duurzame bedrijfspraktijken. Het gemeenschapssysteem voor milieubeheer en milieuaudits op vrijwillige basis (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) is een door de Europese Gemeenschappen ontwikkeld instrument voor bedrijven die hun milieuprestaties willen verbeteren. Op gezette tijden wordt een interne, volledige milieuaudit uitgevoerd om na te gaan of de gestelde doelen zijn bereikt. Een onafhankelijke, door de staat erkende milieuverificateur valideert vervolgens de eisen van de EMAS-verordening.

"We zijn erin geslaagd om onze werkstromen te veranderen en onze interne processen zodanig te verbeteren dat we onze doelen met succes hebben bereikt", vertelt Andre Leonhardt, hoofd kwaliteits- en milieubeheer bij Parador en verantwoordelijke van het certificeringsproces. "Alleen al op het gebied van de logistiek bijvoorbeeld werd een vermindering van 10 procent van de CO2-uitstoot bereikt door het toegenomen spoortransport. In totaal is de CO2-uitstoot ook aanzienlijk verminderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Bovendien kon de hoeveelheid gevaarlijk afval met 11% worden verminderd dankzij gescheiden afvalinzameling."

Parador zet zich, als traditioneel houtverwerkingsbedrijf, in voor een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en stelt ecologische normen voor materialen, productie, verpakking en logistiek. 

Meer informatie:
Parador
www.paradorfloors.be