Couturier en kunstenaar Mart Visser, die onder het label Mart Visser Designs to Decorate een complete lijn raamdecoratie ontwierp in samenwerking met Headlam (leverancier voor de woninginrichting), heeft door het faillissement van V&D een zware periode achter de rug. Op oudejaarsavond 2015 kreeg hij te horen dat het warenhuis failliet was verklaard, waar Visser een groot deel van zijn collectie in licentie verkocht. Voor deze samenwerking ontving hij volgens het Financieel Dagblad een mooi honorarium en per kwartaal een afdracht.

Mart Visser. FOTO PETRA WIJNSEMA/WIKIPEDIA 

In een interview met het FD zegt Mart Visser dat hij direct na Nieuwjaar in actie kwam. Binnen 24 uur stuurde hij een aangetekende brief naar V&D om de samenwerking op te zeggen. Op die manier was hij niet meer gebonden door een contract en kreeg hij zijn vrijheid terug. Niettemin was Visser de klos, want de kleding die nog in de warenhuizen hing, viel onder de boedel en was hij kwijt.

Uiteindelijk liep het toch nog goed af, want Visser startte met de opgedane kennis bij V&D een eigen webshop die door alle publiciteit rond het faillissement van het warenhuis heel veel (gratis) aandacht kreeg en er direct stond.
Wat ook meehielp was dat voor de voorjaarscollectie van 2016 een schip met kleding onderweg was van Sjanghai naar Nederland en ook nog een container op een vliegveld in India stond.
Ruim twee jaar later is de omzet bijna even groot als in de tijd dat hij met V&D samenwerkte.

Bron: www.fd.nl