De vooruitzichten voor de Belgische meubelindustrie zijn gematigd te noemen. Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, verwacht dat de economische groei vertraagt door vrees voor handelsconflicten en harde Brexit. “De ontwikkelingen op de Belgische meubelmarkt, gecombineerd met een twijfelend consumentenvertrouwen, geven een stagnatie van de meubelvraag aan. Ook andere indicatoren wijzen op een groeivertraging”, is te lezen in de Conjunctuurnota 2018 van Fedustria.

Aandachtige leden van Fedustria tijdens een van de laatst gehouden vergaderingen. ©STUDIO DANN

Het Federaal Planbureau verwacht dat de economie van de eurozone dit jaar (+2,1%) en ook in 2019 (+1,8%) minder snel zal groeien dan in 2017. De economische groei van de eurozone verloor in de eerste helft van 2018 aan dynamiek als gevolg van hogere olieprijzen en door een terugval van het consumenten- en producentenvertrouwen dat onder meer werd veroorzaakt door de vrees voor handelsconflicten. “Een escalerende handelsoorlog zou de groei van de wereldeconomie fnuiken. Ook is er nog geen duidelijkheid over de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU met betrekking tot de Brexit.
De minder gunstige Europese conjunctuur en de bijzonder zwakke groei van de wereldhandel tijdens de eerste helft van 2018 wegen op de volumegroei van de Belgische in- en uitvoer. De Belgische economische groei zou licht vertragen tot 1,5% in 2018, dat vooral het gevolg is van de groeivertraging van de uitvoer. De groei van de binnenlandse vraag zou in 2018 eveneens vertragen, waarbij de bescheiden toename van de particuliere consumptie deels wordt gecompenseerd door tijdelijk hogere overheidsinvesteringen.”
In 2019 zou de groei van zowel de uitvoer als de binnenlandse vraag aantrekken. “Maar door de dynamiek van de invoer zou de economische groei zich stabiliseren op 1,5%”, meldt de Conjunctuurnota. “Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou in 2018 en 2019 respectievelijk met 1,8% en 1,9% toenemen. In de eerste helft van 2018 zette de daling van het consumentenvertrouwen een rem op de particuliere consumptie, waardoor die voor het gehele jaar slechts met 0,9% zou toenemen. In 2019 zou de consumptie met 1,6% meer in lijn groeien met de koopkracht. Voor het eerst in bijna 10 jaar zou de koopkracht sneller groeien dan de consumptie, waardoor de spaarquote van de particulieren zou toenemen tot 12,1% in 2019. De investeringen in woongebouwen zouden een groei van 1% in 2018 en 1,2% in 2019 laten optekenen. De bedrijfsinvesteringen zouden in 2018 en 2019 verder toenemen met respectievelijk 3,3% en 3,7%. Rekening houdend met wat voorafgaat mag globaal voor 2018 hooguit een lichte toename van de meubelactiviteit verwacht worden”, concludeert Fedustria in de Conjunctuurnota 2018.

Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze vertegenwoordigt in België zo’n 1850 ondernemingen (waarvan meer dan 90% kmo’s zijn), die samen 38.240 directe jobs creëren en een omzet halen van 9,6 miljard euro, waarvan ca. 70% uit export. Afzonderlijk beschouwd is de Belgische meubelindustrie goed voor een omzet van 2,1 miljard euro en een tewerkstelling van om en bij de 11.000 personen.

Kerncijfers Fedustria (2017)
• 807 bedrijven
• 10.784 werknemers
• Omzet: 2,1 miljard euro
• Exportaandeel: 57%
• Aandeel in de totale omzet van de Belgische hout- en meubelindustrie: 44%