Forbo Flooring maakt zich ongerust dat de doelstellingen uit het oorspronkelijke Klimaatakkoord niet gehaald worden. Volgens de producent en leverancier van vloerbedekkingen (met kantoren in 20 landen) komt dat doordat de zogenaamde klimaattafels in het leven zijn geroepen en de overheid overlegt met honderden verschillende belanghebbenden zoals bedrijven die allemaal hun eigen belangen hebben en verdedigen. Udo Weijkamp, directeur Forbo Flooring Systems Nederland, is bang dat ‘het grote aanmodderen is begonnen’. Daarom nodigt hij iedereen die een rol speelt in gebouwde omgeving zoals architecten, bouwbedrijven, eigenaren, grote eindgebruikers en fabrikanten uit op het aankomende World Architecture Festival in Amsterdam om samen alvast stappen te zetten.

CO2-neutraal Marmoleum van Forbo Flooring in de woonkamer.

Duurzaamste vloerbedekking
Als fabrikant van marmoleum, de duurzaamste vloerbedekking ter wereld, en groene voorloper is Forbo buitengewoon geïnteresseerd in het Klimaatakkoord en in het bijzonder in het onderdeel de gebouwde omgeving. De vloerproducent gelooft dat het hele proces van transitie naar een nieuwe schonere gebouwde omgeving veel sneller kan en moet dan nu gebeurt.
Forbo was heel enthousiast toen Klimaatakkoordvoorman Ed Nijpels de voortvarende doelstellingen van het voorlopige Klimaatakkoord bekend maakte deze lente, in navolging van het regeerakkoord van 2017: ‘…Nederland wordt duurzaam. We hebben geen alternatief voor aanpakken. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs. Daarvoor werken we samen met gelijkgezinde landen in Europa. In Nederland nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een emissiereductie van 49 procent in 2030. In de EU nemen we het voortouw om het doel op 55 procent te krijgen…’

De duurzame ingredienten van het CO2-neutrale Marmoleum van Forbo Flooring

Hand en tand
Afgelopen zomer werden vervolgens de klimaattafels in het leven geroepen door Nijpels (door klimaatminister Wiebes aangewezen om voor het einde van het jaar een definitief Klimaatakkoord te smeden). Deze klimaatdiscussietafels met honderden belanghebbenden als milieuclubs en bedrijven moeten resulteren in een solide plan om de gestelde doelstellingen te halen. En daar dreigt het volgens Forbo mis te gaan: de regering gaat onderhandelen met belanghebbenden die allemaal verschillende belangen hebben en die met hand en tand lijken te willen verdedigen.
Daarnaast lijkt het er sterk op dat de regeringspartijen het niet eens kunnen worden over de klimaatmaatregelen voor burgers en bedrijven. De plannen die er nu liggen zijn vaag, volgens Forbo, en laten zich ook niet doorrekenen. Een ambitieus Klimaat- en energieakkoord, zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet, gaat er dit jaar waarschijnlijk niet komen, aldus Weijkamp.

Onbetaalbaar
Het gaat weer eens over geld, zo vermoedt Forbo, want men lijkt het vooral niet eens over waar de rekening van de toekomstige klimaatmaatregelen komt te liggen. Weijkamp: "Dat is op zichzelf al bijzonder, want hoe kun je het voortbestaan en de waarde van onze planeet, het klimaat of onze gezondheid uitdrukken in geld? Die zijn toch onbetaalbaar. Waar wachten we nog op? Iedereen is het erover eens dat er te weinig aan het probleem van klimaatverandering is gedaan tot nu toe. En iedereen is het erover eens dat het goedkoper is om nu geld uit te geven aan maatregelen die de uitstoot van CO2 beperken, dan om af te wachten."
Volgens Forbo is het bovenstaande geen excuus om zelf niets te doen of niet in actie te komen. En dat kan volgens de vloerproducent ook makkelijk. Zie de bedrijven die uit eigen beweging van het gas afgaan, energie besparen, fabrikanten die CO2-neutrale producten zoals plafonds en vloeren op de markt brengen, duurzaamheidsmanagers die alom worden aangesteld, architecten die smeken om duurzame materialen en programma’s om duurzame gebouwen te ontwerpen etc.

Minder energie
Naar de mening van Weijkamp wordt het CO2-probleem daarmee niet in een klap opgelost. “Maar het mooie van deze initiatieven, groot en klein, is dat ze in gang worden gezet door mensen en bedrijven die het klimaat wel belangrijk vinden, de noodzaak tot verandering inzien en in beweging komen. Los van het Klimaatakkoord, los van de kosten.”
Iedereen die een rol speelt in gebouwde omgeving, te weten huurders, eigenaren, grote eindgebruikers, consumenten, architecten, aannemers, onderaannemers en fabrikanten kunnen er volgens Forbo nu al voor zorgen dat gebouwen CO2-neutraler worden door minder en groene energie te gebruiken, en duurzamere materialen toe te passen.
Forbo Flooring laat graag zien welke bijdrage het zelf levert aan het gebruik van duurzame materialen in de gebouwde omgeving en nodigt geïnteresseerden uit om te praten over wat zij al doen en willen doen, wat in samenwerking gedaan zou kunnen worden en wat dat zou opleveren. Forbo neemt daartoe deel aan het World Architecture Festival dat van 28 tot en met 30 november plaatsvindt in de RAI Amsterdam en heet u van harte welkom op haar stand.

Bedrijfsinformatie:
Forbo Flooring B.V.
Industrieweg 12, 1566 JP Assendelft
Tel: 075-6477880
www.forbo.com