September was voor veel woonwinkels een mindere maand. Uit onderzoek van marktdata.nl blijkt dat de stand van de economische barometer binnen de woonbranche licht is gedaald. Deze sloot af op een stand van 5,8, hetgeen een daling van 1,3 punt ten opzichte van de voorgaande maand betekent. “De daling wordt met name veroorzaakt door negatieve cijfers over de weekomzetmutaties van woonwinkels. Voor het eerst sinds mei 2017 noteerden er meer woonwinkels een omzetdaling dan een omzetstijging”, meldt marktdata.

27% van de woondetaillisten voorziet een omzetdaling.

Ruim 30% van de woondetaillisten noteerde een toename van de weekomzet tegenover 33% een daling. “Van de woondetaillisten verwacht 33% dat in de komende maand (oktober, red.) de winkelomzet een stijging zal laten zien. Dat is 2% minder dan in de voorgaande maand. 27% voorziet een omzetdaling; dat is 4% meer ten opzichte van augustus. Daarmee is het optimisme voor de komende maand in de woondetailhandel wederom iets afgenomen. Deze ontwikkeling is al vanaf begin 2018 gaande.”

Consumenten
De stemming onder consumenten is in september 2018 voor de tweede maand op rij iets minder positief dan een maand eerder, aldus het CBS. Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt uit op 19. Consumenten oordelen in september minder positief over de economie dan in augustus. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 40 naar 34. Zowel het oordeel over de afgelopen als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in augustus. De koopbereidheid neemt een fractie af in september. Deze deelindicator komt uit op 8, tegen 9 in augustus. Consumenten zijn iets minder positief over hun financiële situatie en zij vinden de tijd wat minder gunstig voor het doen van grote aankopen.
Ook de producenten in de industrie waren in september 2018 iets minder positief dan een maand eerder. Het vertrouwen ging van 5,9 in augustus naar 5,7 in september, zo maakt het CBS bekend.

Woningmarkt
In augustus zijn er volgens het Kadaster 20.892 woningen verkocht. Dat is 0,5 procent meer dan in augustus 2017. Omdat de mutatiecijfers in vergelijking tot de maand een jaar geleden beter zijn dan in de voorgaande maand hebben de nieuwe cijfers een positief effect op de ontwikkeling van de stand van de barometer. De deelindicator van de woningmarkt steeg namelijk van -2 naar 0,5. De toename van het aantal woningverkopen vindt vooral buiten de Randstad plaats. Afgelopen maand steeg het aantal transacties ten opzichte van vorig jaar in Zeeland (25,2%), Friesland (14,3%), Groningen (12,4%), Overijssel (6,2%) en Drenthe (4,0%) het sterkst. Dat zijn de provincies waarin het aantal woningverkopen na het herstel van de woningmarktcrisis achterbleef. Het aantal transacties in met name Flevoland (-10,1%) en Noord-Holland (-5,6%) blijft dalen.

De woonbranche economische barometer geeft een actueel beeld van het economisch klimaat in de woonbranche. De barometer is opgebouwd uit een aantal marktcijfers die sterk bepalend zijn voor de woonbranche, zoals het consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, indexcijfers over de woningmarkt en het indexcijfer van de weekomzetmutaties van woondetaillisten in Nederland. Het saldo van deze indexcijfers vormt de stand van de woonbranche economische barometer. Een negatieve stand van de barometer duidt op een krimpende markt. Staat de barometer boven de nullijn dan is er sprake van groei.

Marktdata.nl is de website van Van Es Marketing Services, het bureau voor onafhankelijk marktonderzoek en marketingadvies. Van Es Marketing Services publiceert regelmatig nieuwe onderzoeksrapporten.

Meer informatie:
www.marktdata.nl