‘Marmoleum zal altijd voor klimaatmars uit blijven lopen’

Forbo Flooring haalt gestelde klimaatdoelstellingen en pleit voor transparantie

Forbo Flooring geeft aan met haar duurzame vlaggenschip Marmoleum vooruitlopen op de klimaatdoelstellingen zoals onlangs vastgelegd in het verdrag van Glasgow. De CO2-neutraal geproduceerde en circulaire vloer, gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen is - ook volgens de World Green Building Council - een voorbeeldvloer.

Daarnaast voldoet Forbo aan haar eigen klimaatdoelen die synchroon lopen met die van Parijs en eerdere verdragen. Zo ging de CO2-uitstoot van het bedrijf sinds 2004 bijvoorbeeld met 68 procent omlaag. Een nieuw speerpunt in het duurzame beleid van de vloerproducent is het terughalen van snijresten en end-of-life afval. Zo kun je in Zweden je oude vloer weer inleveren om die verwerkt te zien in nieuwe vloeroplossingen. Iets soortgelijks staat te gebeuren in Frankrijk en ook daar heeft Forbo zich aan gecommitteerd. In Nederland kunnen klanten snijafval aanbieden in een recycling- programma.

Tevens zijn Forbo en de TU Delft op dit moment druk met een bijzonder circulair Marmoleum-initiatief. Zo werkt de vloerproducent pro-actief verder aan circulaire oplossingen. Een interview met Edo Rem, internationaal verantwoordelijk voor marketing bij Forbo Flooring.Marmoleum
"Wat Forbo bij uitstek niet doet of wil, is het werken met certificaten om haar CO2-uitstoot te compenseren. Dat is niet altijd erg transparant", stelt Rem. "Zo zie je vliegtuigmaatschappijen die beweren CO2-neutraal te zijn, maar dat doen door offset (het elders compenseren van de CO2-uitstoot, red.). Ook andere aanbieders in de vloerenmarkt gebruiken deze techniek. Wij willen hier niet aan omdat deze methode niet altijd transparant is te maken, maar ook omdat het ons beperkt stimuleert om werkelijke veranderingen aan te brengen in de manier waarop we opereren en produceren. Neem bijvoorbeeld Marmoleum dat inmiddels zo groen is dat het CO2-neutraal de poort verlaat, zonder compensatie."Duurzame veranderingen probeert Forbo bijvoorbeeld te bewerkstelligen door partnerships aan te gaan. Zo zit Rem in de Corporate Advisory Board van de World Green Building Council (WGBC). Die organiseerde tijdens de COP26 een dag om bij politici aan te dringen op duurzame regelgeving en transparantie in de bouwbranche af te dwingen. Da’s volgens Rem iets waar Forbo zich volmondig achter schaart. "Meetbaarheid, onafhankelijke kwalitatieve groene labels en transparantie moeten naast circulariteit en CO2-neutraal produceren richtinggevend zijn in de discussie." De vloerproducent werkt daarnaast binnen de EU samen met andere grote vloerproducenten om te komen tot circulariteit op Europees niveau. Bovendien coöpereert Forbo steeds vaker met universiteiten en innovatieve start-ups, aldus Rem. "Dit alles ook weer om het milieuprofiel van ons bedrijf en productportfolio verder te verbeteren."LCA’s
Transparantie bereikte Forbo onder andere doordat het onafhankelijke levenscyclusanalyses (LCA’s) heeft laten maken van al haar productengroepen. Hiermee worden de milieueffecten van een productgroep gemeten gedurende de hele levensduur, aldus Rem. "De meting is gestandaardiseerd en wordt geverifieerd door een onafhankelijke, derde partij."

LCA’s die worden gemaakt voor productcategorieën zijn de basis voor milieuproductverklaringen (EPD's: Environmental Product Declarations). Volgens Rem was Forbo Flooring een van de eerste bedrijven die wereldwijd volledige en onafhankelijke EPD's voor nagenoeg elk product heeft opgesteld. Rem: "Bovendien gaan wij met onze EPD's verder dan de standaard in de markt. Zo bevatten onze EPD's ook een transparante verklaring over de impact op de menselijke gezondheid en eco-toxiciteit."Duurzaamheidsverslag
Daarnaast publiceert Forbo sinds 2005 jaarlijks een duurzaamheidsverslag waarmee zij verantwoording aflegt en haar productie, denk- en werkwijze verder hoopt te verduurzamen. Het online boekwerk kijkt steeds terug op de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in het afgelopen jaar en bevat tevens de doelstellingen voor het komende. Het verslag wordt - ook weer om redenen van transparantie - opgesteld volgens de GRI (Global Reporting Initiative) richtlijnen.

Reduce, Reuse, Recycle en Renew
Als het gaat om productontwerp en productie, volgt Forbo volgens Rem sinds een flink aantal jaar het 4R-principe van Reduce, Reuse, Recycle en Renew voor al haar collecties. Rem: "Het ontwerpproces vormt het begin, is heel belangrijk binnen het duurzame gedachtengoed en staat centraal bij het verminderen van de grondstoffenbehoefte, het hergebruiken van fabrieksafval, het recyclen van oude producten en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen." Het volgen van deze groene ontwerpprincipes betekent voor Forbo trouwens ook het werken met de circulaire economie in gedachten.

Op dit moment bestaat Marmoleum voor ongeveer 40 procent uit gerecyclede content, aldus Rem. Daarnaast is 55 procent van de grondstoffen die het bedrijf gebruikt gerecycled, hernieuwbaar of in overvloed aanwezig. Rem: "Ook hierin verbeteren we onszelf elk jaar."Bewustzijnscampagne
Tijdens de afgelopen COP26-top organiseerde Forbo haar eigen bewustzijnscampagne. Via interviews met Maurits Groen (duurzaam ondernemer en activist) en Cristina Gamboa (directeur World Green Building Council) voor, tijdens en achteraf hield de vloerproducent haar achterban op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de klimaattop.

Meer informatie:
Forbo Flooring
www.forbo.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven